Knihy z kategórie obchod a podnikanie:

Ak máte nejakú zabehnutú firmu, alebo sa ju chystáte ešte len založiť, knihy z tejto kategórie sú určené priamo pre Vás!

Podnikání v USA – Chudý Honza, bohatý John


kniha Podnikání v USA – Chudý Honza, bohatý John

OBSAH KNIHY: Kniha „Podnikání v USA – Chudý Honza, bohatý John“ od Johna Vanhary poskytuje ucelený pohľad na to, ako podnikať v Amerike. Autor opisuje svoje osobné skúsenosti so zakladaním a riadením rôznych druhov podnikov v USA, zahŕňajúc firmy založené na poskytovaní služieb pre malých podnikateľov a realitnú brokerage. Svoje príbehy kombinuje s praktickými radami […]

Ako a v čom začať podnikať


kniha Ako a v čom začať podnikať

OBSAH KNIHY: Kniha „Ako a v čom začať podnikať“ ponúka komplexný sprievodca pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa chcú naučiť základy úspešného podnikania. Autor predstavuje klúčové aspekty, od výberu podnikateľskej idey, cez plánovanie a financovanie, až po realizáciu a rast podniku. Čitateľ sa dozvie, ako si stanoviť ciele, identifikovať cieľovú skupinu, pripraviť podnikateľský plán, a tiež […]

Marketing malých a stredných podnikov pre začínajúcich podnikateľov – Miroslav Lukčo


Marketing malých a stredných podnikov obal knihy

OBSAH KNIHY: Tento materiál ponúka ucelený pohľad na marketing zameraný na malé a stredné podniky pre začínajúcich podnikateľov. Obsahuje kľúčové informácie o marketingových stratégiách, analýzach, marketingovom mixe a jeho aplikácii v praxi. Čitateľ sa naučí, ako vytvoriť efektívnu marketingovú stratégiu, analyzovať konkurenciu, pripraviť marketingový plán a využívať marketingový výskum. Materiál je štruktúrovaný tak, aby poskytoval […]

Dr. Ing. Vítězslav Hálek – Marketing XXL


Dr. Ing. Vítězslav Hálek - Marketing XXL obal knihy

Obsah knihy: Nové obsahové pojetí publikace se snaží představit marketing nejen jako důležitou vědní disciplínu, zasahující do všech oblastí lidského chování, ale i jako praktický návod k řešení takto vzniknuvších situací. Text je členěn do 14 kapitol, které popisují základní kategorie marketingu, v rámci komplexního pohledu na problematiku je zařazena i část věnovaná marketingu obcí […]

Ivica Ďuricová – 99 inšpiratívnych podnikateľských nápadov


Ivica Ďuricová - 99 inšpiratívnych podnikateľských nápadov obal knihy

V knižke nájdete 99 naozaj rôznorodých nápadov na podnikanie. Pri takmer každom z nich vám publikácia odhalí príbeh jeho vzniku, bližšie popíše biznis model a zdôrazní silné, no i slabé stránky tohto podnikania. Príbehy, ktoré sú roztriedené do rôznych kategórií podľa oblasti, náročnosti, krajín pôvodu a ďalších užitočných kritérií. Všetky príbehy predstavujú reálne podnikanie, ktoré […]

Back to Top