Najnovšie knihy z kategórie EZOTERIKA a MYSTIKA:

V tejto kateg=orii nájdete knihy o meditácii, ezoterické knihy a rôznu duchovnú, či náboženskú literatúru.

Boh medzi nami – Matej Gavlák


kniha Boh medzi nami - Matej Gavlák

OBSAH KNIHY: Kniha „Boh medzi nami“ od M. P. Gavláka prináša historický a duchovný príbeh, ktorý sa odohráva v Galilei okolo roku 29 n.l. Filip, mladý chlapec, sa stretáva so zložitou situáciou v rodine a spoločnosti, keď jeho otec Šimon začína nasledovať Ježiša Nazaretského, človeka s neobyčajnými schopnosťami. Príbeh sleduje Filipove dobrodružstvá, vnútorné boje a […]

Salome – Oscar Wilde


kniha Salome - Oscar Wilde

OBSAH KNIHY: Dráma „Salome“ od Oscara Wilda je jednoaktovka plná vášní, symbolizmu a tragiky, zasadená do biblickej histórie. Salome, fascinujúca a záhadná postava, predstavuje ženu, ktorá svojou krásou a zvodným tancom omráči Herodesa, tetrarchu Judey. Jej žiadosť o hlavu Jochanaana (Jána Krstiteľa) na striebornom podnose ako odmenu za svoj tanec odhaľuje temné hĺbky jej duše […]

Didaché


kniha Didache

OBSAH KNIHY: „Didaché,“ známe tiež ako „Učenie Dvanástich apoštolov,“ je jedným z najstarších kresťanských textov, ktorý poskytuje cenný vhľad do rannej kresťanskej etiky, liturgie a katechézy. Tento dokument sa delí na niekoľko častí, ktoré spoločne nakresľujú cestu života veriacich v protiklade k ceste smrti, zdôrazňujúc význam lásky k Bohu a k blížnemu. V prvých kapitolách […]

Biblia (nový zákon)


kniha Biblia - nový zákon

OBSAH KNIHY: Biblia je základný kameň kresťanskej viery, obsahujúci zbierku náboženských textov a príbehov, ktoré formujú základy judaizmu a kresťanstva. Táto kniha sa delí na Starý a Nový Zákon. Starý Zákon obsahuje príbehy o stvorení sveta, páde človeka, potopu, a dejiny izraelského národa. Nový Zákon zaznamenáva život a učenie Ježiša Krista, jeho smrť, zmŕtvychvstanie a […]

Biblia (starý zákon)


kniha Biblia - Starý zákon

OBSAH KNIHY: Biblia je základný kameň kresťanskej viery, obsahujúci zbierku náboženských textov a príbehov, ktoré formujú základy judaizmu a kresťanstva. Táto kniha sa delí na Starý a Nový Zákon. Starý Zákon obsahuje príbehy o stvorení sveta, páde človeka, potopu, a dejiny izraelského národa. Nový Zákon zaznamenáva život a učenie Ježiša Krista, jeho smrť, zmŕtvychvstanie a […]

O tau a cnosti – Lao-c‘


Kniha O tau a cnosti - Lao-c'

OBSAH KNIHY: Kniha „O Tau a ctnosti“ ponúka hlboké zamyslenie nad taoistickou filozofiou, zdôrazňujúc dôležitosť života v harmónii s Tao, cestou prirodzenosti a univerzálnym základom všetkého bytia. Autor skúma koncepty ako jednoduchosť, pokora, vnútorná sila a flexibilita vo vzťahu k svetu. Tento text nabáda čitateľa k rozvoju osobnej múdrosti a ctnosti prostredníctvom nenasilného konania, sebapoznania […]

Korán (po slovensky)


Kniha Korán po slovensky

OBSAH KNIHY: Kniha „Korán“ je prekladom svätého textu islamu do slovenského jazyka, ktorý obsahuje vysvetlivky a výklady k jednotlivým veršom. Preklad z arabského originálu ponúka komplexný pohľad na učenie, ktoré je základom islamskej viery a praxe. Text Koránu je predstavený ako Božie slovo zoslané prorokovi Mohamedovi, ktoré má viesť veriacich k správnemu životnému smeru, podporovať […]

Daodejing – Kniha o Cestě a Síle (Laozi)


kniha Daodejing - Kniha o Cestě a Síle (Laozi)

OBSAH KNIHY: „Dao De Jing“ od Laozi je klasickým textom, ktorý skúma taoizmus a jeho učenie o ceste Dao a sile De. Rozdelený do dvoch kníh, ponúka hlboké zamyslenia nad prírodou existencie, správnym konaním a významom nemennej cesty, ktorá vedie k harmonickému životu. Text zdôrazňuje hodnotu jednoduchosti, pokory a flexibility, pričom vyzýva k vnútornej transformácii […]

Starý zákon v kocke – Peter Michalík


kniha Starý zákon v kocke - Peter Michalík

OBSAH KNIHY: Kniha „Starý zákon v kocke“ od Petra Michalíka poskytuje prehľadný a stručný výklad obsahu Starého zákona. Autor v jednoduchých a zrozumiteľných vetách rozoberá kľúčové príbehy, postavy a udalosti, ktoré formujú tieto staroveké texty. Od stvorenia sveta, cez príbehy patriarchov, exodus Izraelitov z Egypta, až po zákony a prorokov, Michalík umožňuje čitateľom lepšie porozumieť […]

Cesta pútnika – John Bunyan


kniha Cesta pútnika

OBSAH KNIHY: „Cesta pútnika“ je alegorický príbeh Johna Bunyana o duchovnej ceste človeka menom Kresťan z mesta záhuby do nebeského mesta. Príbeh začína, keď Kresťan pocíti bremeno svojich hriechov a vyberie sa hľadať spásu. Po ceste stretáva rôzne postavy symbolizujúce duchovné stavy alebo výzvy, ako Napomínajúci či Marná Nádej. Príbeh je plný metafor a symbolov […]

Back to Top