Knihy z kategórie „Medicína a zdravie“

V kategórii medicína môžete nájsť nielen užitočné odborné lekárske knihy, ale aj knihy, ktoré Vám pomôžu diagnostikovať rôzne ochorenia a naučia Vás, ako s nimi žiť.

David Cibula – Onkogynekologie


David Cibula - Onkogynekologie obal knihy

Kniha je určena lékařům i zdravotnickému personálu zabývajícímu se diagnostikou, léčbou a sledováním pacientek se zhoubnými nádory. Podává ucelený přehled od přednádorových stavů, epidemiologie nádorů, diagnostiky a stagingu, možností screeningu, rizikových a prognostických faktorů, histopatologie až po komplexní zpracování léčebných modalit. Přiložené CD obsahuje obrazovou dokumentaci histologických preparátů, peroperačních fotografií, snímků ze zobrazovacích vyšetření nebo […]

Pavel Klener – Vnitřní lékařství


Pavel Klener - Vnitřní lékařství obal knihy

Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí – obecné a speciální. […]

Back to Top