Knihy z kategórie „Medicína a zdravie“

V kategórii medicína môžete nájsť nielen užitočné odborné lekárske knihy, ale aj knihy, ktoré Vám pomôžu diagnostikovať rôzne ochorenia a naučia Vás, ako s nimi žiť.

Základy neuropsychológie – Marek Dobeš


kniha Základy neuropsychológie - Marek Dobeš

OBSAH KNIHY: Kniha „Základy neuropsychológie“ od PhDr. Inga. Marka Dobeša, PhD., poskytuje ucelený prehľad o fungovaní ľudského mozgu, jeho štruktúre, spracovaní informácií a vplyve na ľudské správanie a psychiku. Autor sa venuje rozličným oblastiam mozgovej kôry, významu neurónov, metódam výskumu mozgu, ako aj komplexným témam ako sú emócie, motivácia, pamäť, učenie, jazyk a myšlienkové procesy. […]

STEZKA BYLINKÁŘSTVÍ


STEZKA BYLINKÁŘSTVÍ obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Stezka bylinkářství“ ponúka komplexný pohľad na tradičné použitie byliniek vo všednom živote. Zameriava sa na zber, sušenie a rôzne spôsoby využitia byliniek, od nálevov po masti. Poukazuje na to, ako môžu bylinky pomáhať pri liečbe rôznych zdravotných stavov, podporovať imunitný systém a zlepšovať celkovú pohodu. Autorka zdôrazňuje dôležitosť znalostí o bylinkách a […]

Divoké bylinky u Vás na tanieri


Divoké bylinky u Vás na tanieri obal knihy

OBSAH KNIHY: E-book „Divoké bylinky“ od Didy Mozolákovej ponúka praktický a inšpiratívny pohľad na využitie divokých byliniek v každodennom živote. Autorka zdieľa svoje poznatky a recepty na prípravu jedál, nápojov a domácich liečiv z byliniek, ktoré možno ľahko nájsť v prírode. Kniha je zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu a ukazuje, ako jednoduché je integrovať […]

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou


ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou obal knihy

OBSAH KNIHY: Príručka „ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou“ podrobne opisuje ADHD ako klinický syndróm so základnými príznakmi ako sú narušenie koncentrácie, hyperaktivita a impulzivita. Syndróm má dôsledky na školský výkon a správanie detí, čo zahŕňa problémy v učení, nesústredenosť a problémy s disciplínou​​. Etiológia ADHD je multifaktoriálna, vrátane genetických, neurofyziologických a psychosociálnych faktorov. Porucha […]

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD)


Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) obal knihy

OBSAH KNIHY: Príručka „Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD)“ poskytuje komplexný pohľad na ADHD a ADD u dospelých. Ukazuje, že ADHD nie je len detská porucha a môže pretrvávať do dospelosti s rôznymi prejavmi, ako sú vnútorný nepokoj, strata vecí, problémy s udržiavaním poriadku alebo problémy so sústredením sa​​. ADHD je definovaná ako vrodený neuro-vývojový syndróm […]

Príručka pre osoby s poruchou autistického spektra


Príručka pre osoby s poruchou autistického spektra obal knihy

OBSAH KNIHY: Príručka ponúka komplexný pohľad na problematiku autizmu a porúch autistického spektra (PAS). Franzenová v príručke detailne opisuje symptómy, prevalenciu a etiológiu autizmu. Zvláštny dôraz je kladený na diagnostické nástroje, ako napríklad ADOS, ADI-R a CARS. Príručka ďalej rozoberá rôzne edukačné a terapeutické modely vrátane štruktúrovaného učenia, TEACCH programu, ABA, AKK a interaktívnych terapeutických […]

Autizmus v praxi


Autizmus v praxi obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Autizmus v praxi“ je komplexným zdrojom informácií o autizme, jeho špecifikách a prístupe k vzdelávaniu a výchove jedincov s touto diagnózou. Autori podrobne opisujú históriu autizmu, jeho charakteristické príznaky a vývoj autistického človeka od detstva až po dospelosť. Publikácia ponúka hlboký pohľad na rôzne metódy a prístupy k vzdelávaniu a výchove autistov. […]

Malý domáci lekár – Matej Čiernik


kniha Malý domáci lekár - Matej Čiernik

OBSAH KNIHY: Pod názvom Domáci lekár oddávna vychádzajú knižky s radami, ako sa liečiť bez pomoci lekára, prípadne prostriedkami, ktoré sa nájdu aj v domácnosti. V čom je táto iná? Okrem suchopárneho popisu chorôb aj trochu rozpráva o tom, ako to chodí v medicíne celkovo a v slovenskom zdravotníctve zvlášť. Snaží sa poradiť, ako si […]

David Cibula – Onkogynekologie


David Cibula - Onkogynekologie obal knihy

Kniha je určena lékařům i zdravotnickému personálu zabývajícímu se diagnostikou, léčbou a sledováním pacientek se zhoubnými nádory. Podává ucelený přehled od přednádorových stavů, epidemiologie nádorů, diagnostiky a stagingu, možností screeningu, rizikových a prognostických faktorů, histopatologie až po komplexní zpracování léčebných modalit. Přiložené CD obsahuje obrazovou dokumentaci histologických preparátů, peroperačních fotografií, snímků ze zobrazovacích vyšetření nebo […]

Pavel Klener – Vnitřní lékařství


Pavel Klener - Vnitřní lékařství obal knihy

Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí – obecné a speciální. […]

Back to Top