KNIHY o MARKETINGU:

Knihy o marketingu pokrývajú široké spektrum tém, od základných princípov marketingu, ako sú segmentácia a pozicionovanie, po digitálne marketingové stratégie vrátane sociálnych médií a SEO.

Zameriavajú sa na pochopenie spotrebiteľského správania a význam psychologických, sociálnych faktorov v rozhodovacom procese. Dôležitou témou je aj vytváranie a správa značiek, s cieľom zvýšiť ich hodnotu a trhovú pozíciu.

Knihy poskytujú návody na efektívne marketingové plánovanie a strategické využívanie zdrojov. Medzinárodný marketing odhaľuje stratégie pre úspech na globálnych trhoch, zohľadňujúc kultúrne a ekonomické rozdiely. Súčasné trendy a inovácie, ako je umelá inteligencia a automatizácia, sú tiež kľúčovými témami.

Meranie a analýza v marketingu umožňujú hodnotiť účinnosť kampaní a robiť informované rozhodnutia. Tieto knihy sú zdrojom pre teoretické aj praktické poznatky, pomáhajúc profesionálom aj študentom rozvíjať úspešné marketingové stratégie.

Sprievodca PPC kampaňami


E-book Sprievodca PPC kampaňami

OBSAH KNIHY: E-book „Sprievodca PPC kampaňami v roku 2016“ poskytuje ucelený prehľad o Pay-Per-Click (PPC) reklamách a stratégiách pre efektívne online kampane. Odhaľuje, ako správne nastaviť a manažovať PPC kampane, poukazuje na dôležitosť správneho výberu kľúčových slov, cielenia, a efektívneho využívania rozpočtu. Kniha je rozdelená do štyroch hlavných kapitol, ktoré pokrývajú základy PPC reklám, typy […]

Marketing – cesta k trhu (Ing. Jaroslav Světlík)


Marketing - cesta k trhu obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Marketing – cesta k trhu“ od Jaroslava Světlíka je komplexným sprievodcom pre študentov marketingu a začínajúcich podnikateľov. Autor podáva prehľad o podstate marketingu, jeho vývoji a dôležitosti v spoločnosti. Detailne rozpracúva témy ako marketingové prostredie, informačné systémy, chovanie kupujúcich, segmentáciu trhu, produktovú politiku, cenu, distribúciu a marketingové komunikácie. Světlík zdôrazňuje význam prispôsobenia […]

Marketing malých a stredných podnikov pre začínajúcich podnikateľov – Miroslav Lukčo


Marketing malých a stredných podnikov obal knihy

OBSAH KNIHY: Tento materiál ponúka ucelený pohľad na marketing zameraný na malé a stredné podniky pre začínajúcich podnikateľov. Obsahuje kľúčové informácie o marketingových stratégiách, analýzach, marketingovom mixe a jeho aplikácii v praxi. Čitateľ sa naučí, ako vytvoriť efektívnu marketingovú stratégiu, analyzovať konkurenciu, pripraviť marketingový plán a využívať marketingový výskum. Materiál je štruktúrovaný tak, aby poskytoval […]

Sprievodca online marketingom pre e-shopy (Visibility)


Sprievodca online marketingom pre e-shopy (Visibility) obal knihy

Obsah knihy: Tak ako všade vo svete, tak aj na Slovensku sa počet e-shopov neustále zvyšuje. Zvyšuje sa aj počet ľudí, ktorí cez ne nakupujú a často ich uprednostnia pred kamennými predajňami. Vytvoriť internetový obchod je jednoduchšie a dostupnejšie, no jeho majitelia často robia zásadné chyby, ktoré môžu zákazníkov pri nákupe odradiť. Preto v tomto […]

Sprievodca webdizajnom z pohľadu výkonnostného marketingu (Visibility)


Sprievodca webdizajnom z pohľadu výkonnostného marketingu obal knihy

Obsah knihy: Vstupná stránka je prvá vec, ktorú používatelia uvidia po kliknutí na reklamu, takže je to jeden z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvní výkonnosť PPC kampaní. V nadväznosti na túto myšlienku je potrebné kriticky a úprimne zhodnotiť, či je váš web kvalitný a použiteľný a či ho návštevníci po dvoch sekundách neopustia. Tento sprievodca vám […]

Sprievodca mobilným marketingom (Visibility)


Sprievodca mobilným marketingom (Visibility) obal knihy

Obsah knihy: Téma mobilného marketingu získava na sile konečne aj u nás na Slovensku. Návštevy z mobilných zariadení tvoria veľkú časť z celkovej návštevnosti webov. Preto sme sa rozhodli, že sa v prvom kvartáli roka 2015 budeme venovať práve tejto téme. Pripravili sme pre vás sprievodcu, vďaka ktorému sa dozviete, aké stránky sa budú zobrazovať […]

Sprievodca výkonnostným marketingom (Visibility)


kniha Sprievodca výkonnostným marketingom

Obsah knihy: Pojem výkonnostný online marketing zahŕňa veľa aktivít, ktoré v konečnom dôsledku zefektívnia vašu činnosť. Dá sa robiť aj kreatívne, aj bez veľa peňazí. Hlavne treba vedieť, čo chcete zefektívniť a nájsť spôsob, ako to čo najúčinnejšie dosiahnuť. Návody a príklady predstavené v tomto sprievodcovi vám pomôžu optimalizovať vaše existujúce alebo plánové aktivity. Dodajú […]

Sprievodca content marketingom (Visibility)


kniha Sprievodca content marketingom

Obsah knihy: Pojem content marketing sa vo svete online marketingu skloňuje už niekoľko rokov. Napriek tomu ho každý chápe inak a veľa ľudí stále nevie, kde a ako začať. Existuje mnoho zdrojov, návodov, ktoré si však často protirečia a pôsobia mätúco. To je aj dôvod, prečo sme sa rozhodli vydať tohto sprievodcu. Nájdete tu ako […]

Back to Top