KNIHY o UMELEJ INTELIGENCII

Knihy o umelej inteligencii poskytujú ucelený pohľad na základy, históriu a teórie AI. Detailne rozoberajú algoritmy strojového učenia a hlboké učenie, vrátane ich praktických aplikácií.

Etické aspekty a sociálne dopady umelej inteligencie sú kľúčovými témami, ktoré tieto knihy často adresujú. Robotika a autonómne systémy sú predstavené ako príklady pokročilého využitia AI.

Spracovanie prirodzeného jazyka ukazuje, ako AI rozumie a generuje ľudský jazyk. V oblasti podnikania sa zameriavajú na využitie AI pre zlepšenie rozhodovania a efektivity. Budúcnosť a vývoj AI sú predmetom špekulácií o jej dlhodobom vplyve na spoločnosť.

Kognitívne systémy sú skúmané v kontexte napodobňovania ľudských mentálnych procesov. Prípadové štúdie ilustrujú úspešné aplikácie AI v rôznych sektoroch.

Tieto knihy teda ponúkajú komplexný prehľad o potenciáli a výzvach spojených s umelej inteligenciou.

Umelá inteligencia – dobrý sluha, zlý pán?


Umelá inteligencia - dobrý sluha, zlý pán? obal knihy

OBSAH KNIHY: Táto kniha prináša inovatívny pohľad na problematiku umelej inteligencie (UI) z pohľadu kresťanského svetonázoru a etických dôsledkov, ktoré UI prináša do moderného technologického sveta. Autor analyzuje limity a riziká spojené s UI, navrhuje základnú štruktúru etických princípov pre dôveryhodné systémy UI a skúma ich potenciálne vplyvy na spoločnosť a budúcnosť ľudstva. Kniha sa […]

Martin Spano – Umelá inteligencia


Martin Spano - Umelá inteligencia obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Umelá inteligencia“ od Martina Spana poskytuje stručný a prístupný úvod do sveta umelej inteligencie (UI), strojového učenia, neurónových sietí a hlbokého učenia. Autor vysvetľuje základné koncepty a históriu UI, rozoberá vplyv na pracovné príležitosti a budúcnosť technológií. Zameriava sa na prístupy k vytváraniu inteligentných systémov a ich aplikácie v rôznych oblastiach. Kniha […]

Back to Top