Jiří Švestka – Občanský zákoník

Jiří Švestka - Občanský zákoník obal knihy

Autor: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektív
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
Rok vydania: 2014
Formát: EPUB, MOBI

Komentář nakladatelství Wolters Kluwer poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy a zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.
Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.
Komentář je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Žáner: Ekonomika, právo
Tagy: | | | | | |

Back to Top