Mikrokontroléry Atmel AVR (Programovanie v jazyku C) – Vladimír Váňa

Mikrokontroléry Atmel AVR (Programovanie v jazyku C) - Vladimír Váňa obal knihy

Autor: Vladimír VáňaFormát: PDF

Táto E-kniha je dostupná ZADARMO !!

OBSAH KNIHY:

Ak potrebujeme vytvoriť jednoduchý program pre takýto „jednočip“, použitie assembleru je stále prijateľné. S rozvojom možností malých počítačov musia konštruktéri na ich použitie vytvárať pomerne veľké a zložité programy a ich tvorba v jazyku assembler sa stáva neúnosnou, preto boli pre jednočipové mikrokontroléry a mikropočítače vytvorené kompilátory z vyšších programovacích jazykov.

Veľkú popularitu dosiahol najmä jazyk C, a to vďaka tomu, že má nielen vlastnosti, ktoré očakávame od vyšších programovacích jazykov, ale aj vlastnosti, ktoré očakávame od assemblerov. Z vyšších programovacích jazykov má jazyk C „najbližšie“ k hardvéru. Preto sa používa aj vo veľkých počítačoch na tvorbu operačných systémov.

Väčšia časť knihy je venovaná popisu vývojového prostredia CodeVisionAVR C, ktoré je vhodné práve pre začiatočníkov, študentov alebo amatérskych inžinierov. Vývojový nástroj CodeVisionAVR obsahuje kompilátor jazyka C, integrované vývojové prostredie (IDE) a sprievodcu, ktorý umožňuje automatické generovanie zdrojového kódu pre mikrokontroléry ATMEL AVR.

CodeVisionAVR je program, ktorý beží pod operačnými systémami Windows 95, 98, 2000 a XP. Jeho kompilátor jazyka C do veľkej miery zodpovedá špecifikácii ANSI C (ak to architektúra AVR umožňuje) a má niekoľko rozšírení, ktoré spĺňajú potreby vstavaných systémov, konkrétne AVR.

Hlavným obmedzením školskej verzie je obmedzenie dĺžky generovaného kódu. Všetky príklady v tejto knihe sú vytvorené a skompilované pomocou tejto školskej verzie. V prípade, že vytvárame aplikáciu AVR v jazyku C na nekomerčné použitie a narazíme na obmedzenie dĺžky kódu v CodeVisionAVR, môžeme použiť bezplatný kompilátor GCC pre AVR, ktorý dokáže skompilovať zdrojový kód C bez obmedzenia dĺžky.

Preto autor do prílohy knihy zaradil krátky popis použitia tohto kompilátora, ktorý v spojení s AVR Editom tvorí celkom slušný vývojový nástroj s IDE. Aj tento bezplatný kompilátor spolu s inštalačnými súbormi AVR Editu je na priloženom CD.

Kniha je určená predovšetkým začiatočníkom, u ktorých sa predpokladá aspoň základná znalosť jazyka C, napr. na úrovni stredoškolskej učebnice C.

KNIHA ONLINE:

Mikrokontrolery-ATMEL-AVR-Programovani-v-jzyce-C

Žáner: Počítače a InternetZadarmo
Tagy: | |

Back to Top