Milan Ivanka – Funkčný futbalový fitnes tréning

Milan Ivanka - Funkčný futbalový fitnes tréning obal knihy

Autor: Milan Ivanka
Vydavateľstvo: Milan Ivanka
Rok vydania: 2015
Formát: EPUB, MOBI

Mojou prvoradou snahou je preto poskytnúť trénerom, ale i hráčom, vlastný jednoduchý pohľad overeného – klasického, ale i moderného poňatia fyzickej prípravy, jej princípov, metód a prostriedkov na základe nových poznatkov, vlastných skúseností a vybraných vedeckých štúdií futbalových odborníkov. Publikácia sa opiera o klasické i najnovšie poznatky z oblasti futbalového tréningu, fyziológie, anatómie, zdravovedy a životosprávy. Hlavná idea tkvie v tom, že ak chceme aby bol tréning efektívny či už na vrcholovej , alebo amatérskej úrovni, treba aby bol racionálny a opieral sa čo najviac o vedecky podložené poznatky.

Žáner: Šport
Tagy: | | |

Back to Top