Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

kniha Quo vadis - Henryk Sienkiewicz

Autor: Henryk Sienkiewicz
Vydavateľstvo: mlp.cz

Jazyk: CZ
Formát: PDF

OBSAH KNIHY:

„Quo Vadis“ od Henryka Sienkiewicza je epický príbeh zasadený do doby rímskeho cisára Neróna. Rozpráva o láske medzi mladým rímskym patricijom Vinitiom a krásnou kresťanskou otrokyňou Lygiou. Vinitius, spočiatku zaslepený vášňou a rímskymi hodnotami, postupne objavuje hlbší zmysel života a pravú lásku vďaka stretnutiam s kresťanmi, vrátane apoštola Petra.

Nerónov Rím je miestom krutosti, dekadencie a politických intríg, ale zároveň aj scénou pre rozkvet prvého kresťanstva, ktoré čelí prenasledovaniu. Príbeh odhaľuje kontrast medzi pohanským svetom plným povrchnosti a zvrátenosti a novou vierou založenou na láske, odpustení a obeti.

Lygia, symbol čistoty a nehy, sa stáva Vinitiovou spásou. Ich láska prechádza mnohými skúškami, odhaľujúc pritom silu a hĺbku pravých citov. Sienkiewicz tkaním histórie, fikcie a duchovných odkazov vytvoril dielo, ktoré je nielen pútavým historickým románom, ale aj zamyslením nad večnými ľudskými hodnotami.

Napriek prenasledovaniu a utrpeniu kresťania ukazujú cestu k pravému šťastiu a vykúpeniu, čo Vinitius postupne pochopí a prijme. „Quo Vadis“ je teda nielen príbehom o láske a premenách, ale aj o význame viery a jej sile meniť ľudské osudy.

KNIHA ONLINE:

quo_vadis-sienkiewicz

Žáner: HistóriaHistorické rományZadarmo
Tagy:

Back to Top