Sofokles – Antigona

kniha Sofokles - Antigona
Formát: PDF

Táto E-kniha je dostupná ZADARMO !!

OBSAH KNIHY:

Antigona pochová svojho brata aj napriek tomu, že jej to zakázal kráľ Kreon. Ten sa obetavo, ale trochu slepo snaží obnoviť blahobyt morom zdevastovaných Théb. Je prichytená a poslaná na smrť. S tým nesúhlasí jej snúbenec, syn kráľa Kreona – Haimón, a tak spácha samovraždu. Keď sa to dozvie jeho matka, tak tiež spácha samovraždu. Kráľovi Kreonovi nezostane vôbec nič. Takto je potrestaný za svoju pýchu, ktorá aj jeho dobré skutky premenila v zaslepenie.

Zbor je rozprávačom. Posúva dej dopredu a je aj radcom kráľa, ale je nejednotný. Časť zboru súhlasí s tým, aby poslal Antigonu na smrť, druhá časť vrátane veštca by nechala Antigonu ísť. Druhá časť zboru by dovolila aj pochovať druhého brata. S tým kráľ nesúhlasí a riadi sa podľa seba a prvej časti zboru.

Antigona je dcéra bývalého kráľa. Snaží sa o to, aby obaja bratia mali rovnaké práva. Rada by mala aj podporu sestry, ale k ničomu ju nenúti. Jej spoločný rys s kráľom je, že si myslia, že robí správnu vec a že je podobne neústupná.

KNIHA ONLINE:

Antigona_Kral

Žáner: Zadarmo

Back to Top