Magdalena Kováčová Miklíková – Šibenik


Miklíková - Šibenik obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha určená predovšetkým pre návštevníkov mesta Šibenik v Chorvátsku, ktorej cieľom je, aby si dovolenkujúci vedeli ľahšie naplánovať svoj čas a vybrať z výletov, ktoré im odporúča autorka knihy. Súčasťou jej knihy je i kultúrno-historický vývoj mesta. KNIHA ONLINE:

Back to Top