Únos spravodlivosti – Róbert Kaliňák

Únos spravodlivosti - Róbert Kaliňák pdf

Autor: Róbert Kaliňák


Jazyk: SK
Formát: PDF

Táto E-kniha je dostupná ZADARMO !!

OBSAH BROŹÚRY:

Tento text poskytuje komplexný pohľad na problémy spojené s fungovaním justičného systému na Slovensku, najmä v kontexte Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Zdôrazňuje viac ako 140 konkrétnych prípadov nezákonných konaní a zneužívania moci zo strany orgánov presadzovania práva, ktoré sú podložené rozhodnutiami najvyšších súdnych a iných autorít. Tieto prípady ilustrujú dôvody, pre ktoré sa vláda Slovenskej republiky rozhodla zrušiť ÚŠP a uskutočniť systémové zmeny v trestnej politike štátu s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektivitu.

Text tiež poukazuje na dlhodobé problémy slovenského trestného práva, ktoré sú výsledkom desaťročí nevypočutých požiadaviek verejnosti na spravodlivosť a neúspešných pokusov o vyrovnanie sa s minulosťou, vrátane obdobia po roku 1989 a tzv. divokej privatizácie v 90. rokoch. Kritizuje sa tiež prístup k trestným konaniam po roku 2018, kedy došlo k vražde novinára a jeho snúbenice, čo vyvolalo vlnu požiadaviek na radikálnu očistu spoločnosti, často na úkor zákonnosti a spravodlivosti.

Autor dokumentu zdôrazňuje, že mnohé z týchto problémov boli zhoršené po roku 2018, keď sa začali opakovať chyby z minulosti, ako napríklad nekritické hodnotenie výpovedí spolupracujúcich svedkov, nezákonné benefity a jednostranné vyšetrovanie. Tento prístup, ktorý uprednostňoval výsledky pred dodržiavaním pravidiel, je teraz predmetom kritiky a vláda hľadá cesty, ako tieto problémy riešiť prostredníctvom legislatívnych zmien a zrušenia ÚŠP.

Celkovo dokument poukazuje na potrebu hlbokých reform v slovenskom justičnom systéme, s cieľom obnoviť dôveru verejnosti v právny štát a zabezpečiť, aby bol systém presadzovania práva spravodlivý, transparentný a efektívny.

BROŽÚRA ONLINE:

unos_spravodlivosti-kalinak

Žáner: Humor, satiraZadarmo
Tagy:

Back to Top