Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky obal
Jazyk: SK
Formát: PDF

OBSAH ÚSTAVY:

Ústava Slovenskej republiky definuje základné princípy, na ktorých stojí slovenská štátnosť. Ustanovuje Slovensko ako suverénny, demokratický a právny štát, ktorý neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Základom je rozdelenie moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Zaručuje základné ľudské práva a slobody, vrátane slobody prejavu, práva na spravodlivý súd a ochrany osobných údajov. Zdôrazňuje ochranu menšín a právo na vzdelanie.

Podporuje sociálne a ekonomické práva občanov, ako aj práva týkajúce sa ochrany životného prostredia. Ústava tiež ustanovuje postavenie a funkcie hlavných orgánov štátu a definuje postavenie Národnej banky Slovenska.

ÚSTAVA ONLINE:

ustava_sr

Žáner: Odborná, NáučnáZadarmo
Tagy:

Back to Top