ZVIERACIA FARMA – George Orwell

kniha ZVIERACIA FARMA - George Orwell

Autor: George Orwell


Jazyk: SK
Formát: PDF

OBSAH KNIHY:

„Zvieracia farma“ od Georgea Orwella je satirickým románom, ktorý kritizuje totalitarizmus prostredníctvom alegórie o farme, kde zvieratá prevzali moc nad svojimi ľudskými utláčateľmi a samy začali farmu riadiť. Príbeh sa začína vzburou zvierat proti farmárovi Jonesovi, ktorý ich zanedbával a zle s nimi zaobchádzal. Po úspešnej revolúcii zvieratá prevezmú kontrolu nad farmou a premenovali ju na Zvieraciu farmu, pričom si stanovujú Sedem prikázaní ako základné pravidlá pre nový režim, ktorý má zaručiť rovnosť a spravodlivosť pre všetkých.

Postupom času však medzi zvieratami vznikajú mocenské boje, pričom prasatá začnú preberať dominantné postavenie a postupne upúšťať od pôvodných ideálov revolúcie. Napoleon, jeden z vedúcich prasiat, sa stáva autoritárnym vodcom, ktorý manipuluje s pravdou, mení históriu a potláča každú opozíciu, aby si udržal moc. Farmári sa snažia farmu získať späť, no Napoleon sa s nimi tajne dohodne a postupne sa stáva čoraz podobnejším ľudským utláčateľom, proti ktorým zvieratá pôvodne bojovali.

Román končí tým, že medzi prasatami a ľuďmi už nie je možné nájsť rozdiel – symbolizuje to, ako sa nová vláda stala rovnako korumpovanou a utláčateľskou ako tá, ktorú nahradila. „Zvieracia farma“ poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje moc a ako ideály revolúcie môžu byť zneužité na udržanie tejto moci.

KNIHA ONLINE:

zvieracia-farma-orwell

Žáner: Historické rományRományZadarmo
Tagy:

Back to Top