Dante Alighieri – Božská komedie

Dante Alighieri - Božská komedie obal knihy

Autor: Dante Alighieri

Rok vydania: 1901
Jazyk: CZ
Formát: PDF

OBSAH KNIHY:

„Božská komedie“ od Dante Alighieri-ho je rozsiahlym epickým dielom, ktoré sa skladá z troch častí: Pekla, Očistca a Raja. Je napísané v rokoch 1307 až 1321, patrí medzi najvýznamnejšie literárne práce stredoveku a je považované za vrchol Dante-ovej tvorby.

V prvej časti – Pekle, autor opisuje svoju cestu peklom, kde stretáva rôzne duše trpiace za svoje hriechy. Každá časť pekla je určená pre rôzne typy hriechov, od ľahších po tie najťažšie. Dante sa stretáva s rôznymi historickými a mýtickými postavami, ktoré symbolizujú rôzne aspekty ľudských chýb a slabostí.

V Očistci autor opisuje proces očistenia duší, ktoré sa pripravujú na vstup do raja. Táto časť symbolizuje cestu sebareflexie a pokánia, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie duchovnej harmónie a rovnováhy.

V poslednej časti, Raji, Dante opisuje svoju cestu do nebeského kráľovstva, kde stretáva rôzne duchovné bytosti a nakoniec aj Beatrice, ktorá mu slúži ako sprievodkyňa. Raj je opísaný ako miesto dokonalého pokoja, harmónie a Božej prítomnosti.

„Božská komedie“ je nielen náboženským dielom, ale aj filozofickou a alegorickou štúdiou ľudskej existencie. Autor v nej používa bohatý jazyk a obrazy, aby čitateľovi priblížil svoje vnímanie sveta, morálky a duchovnosti. Má významný vplyv na západnú literatúru a kultúru a je považované za majstrovské dielo stredovekej literatúry.

KNIHA ONLINE:

Bozska-komedie-Dante-Alighieri

Žáner: BeletriaZadarmo
Tagy: | |

Back to Top