Najnovšie PDF Knihy

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA – Václav Šuplata


Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA - Václav Šuplata obal knihy

OBSAH KNIHY: Zbierka „Z každého rožka troška“ prináša rozmanité básne, ktoré oslovujú čitateľov hravými príbehmi a morálkami. Autor cez vtipné a poučné verše rozpráva o zvieratách a ich dobrodružstvách, čím približuje čitateľom témy priateľstva, odvahy, sebapoznania a vzájomnej pomoci. Každá báseň je malý príbeh so svojím jedinečným posolstvom, ktorý podnecuje k zamysleniu nad vlastným konaním […]

Vražda v zálivu – Georges Simenon


Vražda v zálivu - Georges Simenon obal knihy

OBSAH KNIHY: „Vražda v zálivu“ je napínavý príbeh od Georges Simenona, kde sa odhaľuje zločin prostredníctvom rekonštrukcie vraždy. Príbeh sa točí okolo Emila, detektíva z Agentúry O, ktorý spolu s policajným komisárom a ďalšími postavami sa snaží odhaliť vraha Evy Gretillovej. Rozuzlenie prichádza s prekvapivým zistením o pravej identite páchateľa, ktorý sa skrýval pod falošným […]

Jozef Dohnány – Aké bude Slovensko o sto rokov


Jozef Dohnány - Aké bude Slovensko o sto rokov obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Aké bude Slovensko o sto rokov“ od Jozefa Dohnányho, vydaná v roku 1920, je jednou z mála slovenských utópií, ktorá predpovedá budúcnosť Slovenska. Autor sa sústredí na rôzne aspekty spoločenského a technického života, vrátane poľnohospodárstva, výroby elektriny a fungovania železnice. Dielo má zmiešané recenzie, niektorí čitatelia oceňujú jeho presnosť a dokumentačnú hodnotu, […]

Ústava Slovenskej republiky


Ústava Slovenskej republiky obal

OBSAH ÚSTAVY: Ústava Slovenskej republiky definuje základné princípy, na ktorých stojí slovenská štátnosť. Ustanovuje Slovensko ako suverénny, demokratický a právny štát, ktorý neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Základom je rozdelenie moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Zaručuje základné ľudské práva a slobody, vrátane slobody prejavu, práva na spravodlivý súd a ochrany osobných údajov. […]

Loďka, Palička pomocníčka


Loďka, Palička pomocníčka obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Loďka Palička pomocníčka“ je rozprávka o skupine zvieratiek, ktoré sa vydávajú na dobrodružnú cestu. Počas tejto cesty spoznávajú hodnotu priateľstva, spolupráce a vynaliezavosti. Príbeh ukazuje, ako zvieratká prekonávajú rôzne prekážky vďaka ich zručnostiam a pomoci kúzelnej paličky. Ježko, hlavný hrdina, s pomocou svojej paličky zachraňuje svojich priateľov z náročných situácií a učí […]

Gwyn – Milan Kožúrik


Gwyn - Kozurik obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha rozpráva príbeh malého bieleho vlčaťa menom Gwyn, ktoré sa narodilo do lesnej svorky vlkov. Jeho príbeh je plný odvahy, zvedavosti a učenia sa o živote v divočine. Gwyn sa odlišuje od svojich súrodencov nielen farbou srsti, ale aj svojim jedinečným prístupom k životu, čo ho vedie k mnohým dobrodružstvám. Čelí výzvam, naučí […]

Kondičná príprava hráčov vo výkonnostnom futbale


Kondičná príprava hráčov vo výkonnostnom futbale obal knihy

OBSAH KNIHY: Kniha „Kondičná príprava hráča“ ponúka komplexný pohľad na fyzickú prípravu futbalistov. Zameriava sa na význam vzdelávania v tréningovom procese, zdôrazňuje základné kondičné ukazovatele a inovácie v tréningu. Osobitná pozornosť je venovaná dynamike futbalu, intermitentnému zaťaženiu, aeróbnym a anaeróbnym požiadavkám a strategickým aspektom tréningu, ako je kvalitná diagnostika, individualizácia prípravy a integrácia fyzickej a […]

Môj kouč – časopis pre futbalových trénerov


Môj kouč - časopis pre futbalových trénerov obal časopisu

OBSAH KNIHY: Časopis „Môj kouč“ sa zameriava na moderné metódy tréningu a vývoja futbalových hráčov, koučing ako neoddeliteľnú súčasť tréningového procesu, a pedagogické prístupy v športe. Hlavné témy zahŕňajú filozofiu futbalovej akadémie Arsenal FC, význam kognitívneho rozvoja hráčov, a efektívne metódy tréningu zamerané na kontrolu hry a prechodové fázy. Časopis ponúka praktické príklady, rady od […]

Rýchlostné schopnosti vo futbale (Kondícia, tréning)


Rýchlostné schopnosti vo futbale obal knihy

OBSAH KNIHY: Knihu „Rýchlostné schopnosti v futbale“ od Miroslava Holienku možno charakterizovať ako detailný sprievodca zameraný na vylepšenie kondičných a rýchlostných schopností futbalistov. Autor zdôrazňuje dôležitosť rýchlosti a agility pre súčasný futbal, prezentuje teoretické poznatky a praktické cvičenia na rozvoj týchto schopností. Diskutuje o význame rýchlosti pre individuálny výkon hráča a tímovú súčinnosť. Kniha obsahuje […]

Holokaust okolo nás


Holokaust okolo nás obal knihy

OBSAH KNIHY: V edukatívnom diele „Holokaust okolo nás“ autori Monika Vrzgulová a Peter Salner prenikavo skúmajú temné obdobie holokaustu, jeho dlhotrvajúce následky na židovskú komunitu a spoločnosť ako celok. Táto kniha nie je len historickým svedectvom o tragédii, ale aj hlbokou reflexiou o tom, ako udalosti holokaustu formovali identitu preživších, ich potomkov a celú spoločnosť. […]

Back to Top