Najnovšie PDF Knihy

CHEMIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠIN I. – TADEUSZ URBAŃSKI


kniha CHEMIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠIN I. - TADEUSZ URBAŃSKI

OBSAH KNIHY: Kniha „Chemie a technologie výbušin I“ od akademika Tadeusze Urbańského ponúka hlboký pohľad na chemické a technologické aspekty výbušnín. Autor, zakladateľ poľskej školy výbušnín, zhrnul svoje bohaté teoretické znalosti a praktické skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročnej úspešnej práce v oblasti výbušnín. Dielo sa zameriava na chémiu a technológiu, pričom obchádza teóriu výbušnín a balistiku. […]

Cesty Toma Sawyera – Mark Twain


kniha Cesty Toma Sawyera

OBSAH KNIHY: Kniha popisuje dobrodružstvá mladého chlapca Toma Sawyera a jeho priateľov. Príbeh sa odohráva v malebnom mestečku pri rieke Mississippi, kde Tom spolu so svojím najlepším priateľom Huckleberry Finnom a ďalšími kamarátmi prežíva rôzne dobrodružstvá a nezbednosti. Od malých nezbedností, ako je maľovanie plotu, až po väčšie dobrodružstvá, ako je pátranie po poklade, Tomova […]

Doctor Ox – Jules Verne


kniha Doctor Ox - Jules Verne

OBSAH KNIHY: Kniha „Doktor Ox“ od Julesa Vernea predstavuje pútavý príbeh zasadený do malého flámskeho mestečka Quiquendone, kde sa život uberá pokojným a pomalým tempom. Hlavná postava, Doktor Ox, ponúka mestečku bezplatné osvetlenie pomocou nového typu plynu, ktorý má neobyčajné účinky na obyvateľov mesta. Tento experiment bez ich vedomia zmení pokojných obyvateľov na vzrušené a […]

Pavillon na Dunách – Robert Louis Stevenson


kniha Pavillon na Dunách - Robert Louis Stevenson

OBSAH KNIHY: Kniha „Pavillon na Dunách“ od Roberta Louisa Stevensona je napínavý príbeh plný tajomstva a dobrodružstva. Rozpráva o mladom mužovi, Frankovi Cassilisovi, ktorý sa stáva nechtiac svedkom a účastníkom záhadných udalostí v opustenom pavilóne na pobreží. Príbeh sa začína, keď Frank objaví svetlo v pavilóne a rozhodne sa preskúmať záhadu. Neskôr sa stretáva so […]

Didaché


kniha Didache

OBSAH KNIHY: „Didaché,“ známe tiež ako „Učenie Dvanástich apoštolov,“ je jedným z najstarších kresťanských textov, ktorý poskytuje cenný vhľad do rannej kresťanskej etiky, liturgie a katechézy. Tento dokument sa delí na niekoľko častí, ktoré spoločne nakresľujú cestu života veriacich v protiklade k ceste smrti, zdôrazňujúc význam lásky k Bohu a k blížnemu. V prvých kapitolách […]

Neviditeľný – Pavel Sekerák


básne Neviditeľný - Pavel Sekerák

OBSAH KNIHY: „Neviditeľný“ od Pavla Sekeráka je zbierka básní plná hĺbky a emotívnosti, ktorá zachytáva bolesti, radosti, rozpaky a úvahy o živote, láske a existencii. Autor skúma temné aj svetlé momenty ľudského bytia, kladie otázky o zmysle života a vyrovnáva sa s pocitmi osamelosti, straty, ale aj nádeje a túžby po porozumení. Každá báseň je […]

Až spáč procitne… – Herbert George Wells


kniha Až spáč procitne… - Herbert George Wells

OBSAH KNIHY: „Keď sa spáč prebudí“ od Herberta George Wellsa rozpráva príbeh muža menom Graham. Ten po dlhom spánku, trvajúcom viac ako dvesto rokov, zisťuje, že sa prebudil do úplne novej a neznámej spoločnosti. Zistí, že počas jeho spánku jeho majetok enormne narástol vďaka úrokom. Stal sa tak jedným z najbohatších ľudí vo svete. Tento […]

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz


kniha Quo vadis - Henryk Sienkiewicz

OBSAH KNIHY: „Quo Vadis“ od Henryka Sienkiewicza je epický príbeh zasadený do doby rímskeho cisára Neróna. Rozpráva o láske medzi mladým rímskym patricijom Vinitiom a krásnou kresťanskou otrokyňou Lygiou. Vinitius, spočiatku zaslepený vášňou a rímskymi hodnotami, postupne objavuje hlbší zmysel života a pravú lásku vďaka stretnutiam s kresťanmi, vrátane apoštola Petra. Nerónov Rím je miestom […]

PROGRAMOVANIE V PYTHONE


kniha PROGRAMOVANIE V PYTHONE

OBSAH KNIHY: „Programovanie v Pythone 1“ od Jána Guniša a Ľubomíra Šnajdera je podrobným vysokoškolským učebným textom, ktorý sa venuje základom programovania v jazyku Python. Učebnica je určená pre študentov informatiky a príbuzných odborov a poskytuje pevný základ pre ďalšie štúdium a prácu v oblasti programovania. Autori sú zameraní na praktické aspekty využitia Pythonu, od […]

MÝTY O 2. SVETOVEJ VOJNE


kniha MÝTY O 2. SVETOVEJ VOJNE

OBSAH KNIHY: Kniha „Mýty o 2. svetovej vojne“ prináša podrobný pohľad na niektoré z najrozšírenejších mýtov a omylov, ktoré obklopujú toto turbulentné obdobie histórie. Autor sa venuje rozptýleniu mýtov ako napríklad predstava, že 2. svetová vojna bola nevyhnutná alebo že Hitlera bolo možné zastaviť, ak by jeho hrozby boli brané vážnejšie. Kniha tiež rozoberá mýty […]

Back to Top